Aanhef
.
.

 
Ja, ik wil de nieuwsbrief van Babista (Mail Order Finance GmbH, 3065 WB Rotterdam) op dit e-mailadres ontvangen. Afmelden is op elk moment mogelijk via de link onderaan de nieuwsbrief.

Met het versturen van het formulier accepteert u de deelnamevoorwaarden.
 

*Verplichte veldenDeelnamevoorwaarden

 1. BABISTA stelt voor deze actie een 7-daagse vakantie naar IJsland voor twee personen ter waarde van € 2000,- beschikbaar. Contante uitbetaling is mogelijk. De prijs wordt toegekend middels verloting door een onpartijdige derde. U hoeft uw prijs met niemand te delen. De genoemde prijs is netto. U hoeft geen kansspelbelasting te betalen, want die wordt door BABISTA voldaan.
 2. Om uw kans op een prijs te benutten, dient u uiterlijk 31-10-2019 te reageren. Indien wij uw reactie na de einddatum ontvangen, dan is uw kans op een prijs ongeldig. Reageren kan met de bijgaande bestelbon, online en telefonisch. Geef bij een telefonische deelname het codewoord 'IJsland' door. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, of indien de winnaar niet reageert op bericht van de organisator, zal de prijs niet worden uitgekeerd aan degene die de prijs gewonnen heeft. In dat geval is K-Mail Order GmbH & Co. KG gerechtigd een andere winnaar te trekken aan wie de prijs zal toekomen conform de bepalingen van dit reglement. K-Mail Order GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor de opgave van verkeerde gegevens (telefoonnummer, e-mail- of huisadres) door de deelnemer, voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of voor verlies van dergelijke gegevens.
 3. U hoeft niet te bestellen om mee te kunnen doen. Een bestelling beïnvloedt uw kans om te winnen niet. Als u niet bestelt, kunt u uw bestelbon opsturen in de bijgesloten antwoordenvelop.
 4. Deze actie is georganiseerd conform de gedragscode promotionele kansspelen. Voor klachten over de prijsactie kunt u terecht bij BABISTA,Postbus 1797, 3000 BT Rotterdam.
 5. De gewonnen prijs wordt door BABISTA uitgekeerd. De winnaar wordt uiterlijk bekend gemaakt op 31-03-2020. De winnaar krijgt van BABISTA hierover schriftelijk bericht. De prijs zal uiterlijk op 30-04-2020 aan de winnaar worden uitgekeerd. Na 30-04-2020 kunt u de uitslag aanvragen bij BABISTA. U kunt dit doen via de post (Postbus 1797, 3000 BT Rotterdam) of door middel van een e-mail aan onze klantenservice (service@babista.nl) onder vermelding van 'Winactie IJsland'.
 6. Medewerkers en inwonende gezinsleden van K-Mail Order GmbH & Co. KG of dochterondernemingen, alsmede een ieder die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze actie zijn van deelname uitgesloten.
 7. Prijswinnaars hebben het recht hun medewerking aan publiciteit te weigeren. Indien de prijswinnaar meewerkt aan publiciteit zal BABISTA ter bescherming van de privacy zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van betrokkene.
 8. Deelname vanaf 18 jaar.
 9. De prijsactie is georganiseerd door K-Mail Order GmbH & Co. KG, Sachsenstrasse 23, 75177 Pforzheim, Duitsland ter promotie van het merk BABISTA en wordt over het hele concern ingezet. Door deelname aan de prijsactie gaat de deelnemer ermee akkoord, dat K-Mail Order GmbH & Co. KG de gegevens gedurende de duur van de prijsactie bewaart. De deelnemer kan zijn of haar instemming te allen tijde herroepen.
 10. Kennelijke druk- en zetfouten binden BABISTA niet.
 11. Indien u er geen prijs op stelt nog geadresseerd reclamedrukwerk van BABISTA te ontvangen dan kunt u dit schriftelijk laten weten.
 12. Alle deelnemers stemmen in met bovengenoemde voorwaarden. U kunt niet tegen de uitslag in beroep gaan.