6. Mijn account

Mijn account biedt u volop voordelen:

 

Vraag informatie zoals bijvoorbeeld over de leverstatus van uw bestellingen op.
Bekijk de status van uw klantrekening.
Is uw retourzending bij ons aangekomen?
Controleer of uw betalingen zijn binnengekomen.

 

6.1 Registratie om van "Mijn account" gebruik te kunnen maken.

Om gebruik te kunnen maken van de verschillende mogelijkheden van uw klantrekening is een eerste registratie nodig. Door uw klantnummer en uw geboortedatum in te vullen, identificeert u zich voor aanvraag van uw wachtwoord. De verzending van deze gegevens vindt om veiligheidsredenen plaats d.m.v. SSL- versleuteling. Indien uw identificatie geslaagd was, sturen wij uw wachtwoord voor uw eerste aanmelding per post toe.

Voor het gebruik van "Mijn account" is het noodzakelijk dat u reeds klant bij ons bent en ons uw geboortedatum heeft doorgegeven. Indien u ons uw geboortedatum nog niet doorgegeven heeft, neem dan a.u.b. via telefoonnummer 010 - 447 98 98 contact op met onze klantendienst.

6.2 Bij "Mijn account" aanmelden

Nadat u de brief met uw persoonlijke wachtwoord heeft ontvangen, kunt u zich via www.babista.be onder "Mijna account" met uw klantnummer en het zojuist ontvangen wachtwoord aanmelden. Na uw aanmelding kunt u van alle beschikbare toepassingen gebruik maken.

 

6.3 Wachtwoord wijzigen

 

Wijzig onder "Mijn account - wachtwoord wijzigen" uw wachtwoord in een zelfgekozen wachtwoord. Vul voor alle zekerheid uw oude wachtwoord en uw nieuwe wachtwoord twee keer in de daarvoor bestemde velden in. Uw nieuwe wachtwoord moet bestaan uit minimaal 5 en maximaal 8 tekens en mag zowel cijfers als letters bevatten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters, bijzondere tekens zijn niet toegestaan.

 

6.4 Wachtwoord vergeten

 

U heeft reeds een wachtwoord maar bent het helaas vergeten? Geen probleem, via "Mijn account - opnieuw wachtwoord aanvragen" heeft u de mogelijkheid, een hernieuwde registratie voor "Mijn klantrekening" door te voeren. U ontvangt dan evenals bij nieuwe registratie uw nieuwe wachtwoord per post.

 

6.5 Rekeningoverzicht

 

Hier krijgt u een overzicht van alle bij- en afschrijvingen die de laatste maanden op uw klantrekening hebben plaatsgevonden. Uw actuele openstaande saldo wordt daarbij als belangrijke informatie bovenaan het overzicht getoond. De getoonde periode kunt u onderaan de pagina via "wijzig periode" wijzigen, waarbij echter maximaal 250 bij- en afschrijvingen getoond kunnen worden.

De tabel toont afschrijvingen ten laste van uw rekening als gevolg van bijv. rekeningen in de voorlaatste kolom, bijschrijvingen op uw rekening door bijv. betalingen of retourzendingen worden in de laatste kolom weergegeven. Op de eerste regel staat altijd uw saldo vóór de getoonde bij- en afschrijvingen, aan het eind van het overzicht staat dan uw saldo na bij- en afschrijvingen.

Onderaan de tabel met bij- en afschrijvingen ziet u bovendien het overzicht van uw volgende betalingstermijn. Betalingen waarvan de betalingstermijn is overschreden worden in rood weergegeven.

Indien u het rekeningafschrift ten behoeve van uw administratie wilt printen, kunt u dit via de button "printversie in nieuw venster openen" doen. Houd u er a.u.b. rekening mee, dat afhankelijk van de instelling van uw browser ("achtergrondkleuren en - afbeeldingen printen) de afdruk standaard zonder de kaders kan worden gemaakt. Wijzig in dat geval de betreffende instelling van uw browser.

 

6.6 Overzicht bestellingen/retouren

 

In principe is dit domein onderverdeeld in de beide delen "overzicht bestellingen" met de bij- en afschrijvingsgeorienteerde visie en de desbetreffende detailvisie (aanzien), die een gedetailleerde inzage in uw bestellingen, die leveringen aan u of uw retourzendingen bieden.

 

Overzicht bestellingen/retouren

 

In het overzicht zijn de bestellingen van de laatste 6 maanden verwerkt, waarbij de reeds opgemaakte rekeningen en de retourzendingen getoond worden. Retourzendingen worden altijd onafhankelijk en niet bij de oorspronkelijke bestelling vermeld. Rekeningen (komen steeds met een levering overeen) worden daarentegen onder de overeenkomstige bestelling met uw rekeningnummer en het bedrag vermeld. Op iedere positie vindt u bovendien een button met de tekst "bekijk nader". Klik hierop om bij het detailoverzicht van de gekozen positie te komen. Daar vindt u dan nadere gegevens betreffende de bestelling of de retourzending zoals bijv. de afzonderlijke artikelinformatie.

Onder de tabel met de bij- en afschrijvingen ziet u bovendien direct uw volgende betalingstermijn. Betalingen waarmee u achter bent worden hierbij in het rood aangegeven.

Onder het besteloverzicht kunt u de volgende notities vind

 

Openstaande bestellingen

 

Het betreft hier een nieuwe bestelling, waarvoor nog geen rekening opgemaakt werd en waarvoor ook nog geen levering aan u plaatsvond. In de kolom "bedrag" vindt u de totale waarde van de bestelling.

 

Gedeeltelijk uitgevoerde bestellingen

 

Zo worden bestellingen aangeduid waarvoor reeds voor een deel van de bestelde goederen een rekening opgemaakt werd en de goederen dus ook reeds verzonden werden. Minstens nog één artikel dient echter nog geleverd te worden. De al opgemaakte rekeningen worden getoond met de rekeninginformatie die u op uw rekeningafschrift vindt.

 

Afgehandelde bestellingen

 

Bij deze bestellingen zijn er geen nog te verzenden artikelen meer. Alle artikelen werden al verzonden of zijn eventueel aangeduid als "uitverkocht". Ook hier worden de bijbehorende rekeningen getoond.

 

Verwerkte retourzendingen

 

 

Indien namens u of namens de post een zending of deel daarvan weer naar ons teruggestuurd werd, dan vindt u altijd een dergelijke post in het overzicht. Bij welke oorspronkelijke rekening deze retourzending hoort, kunt u zien aan het rekeningnummer. In het overzicht vindt u in het algemeen ook nog een regel met het tegoedbedrag, dat bij uw klantrekening bijgeboekt werd. Dit vindt u dan ook weer terug op het rekeningafschrift.

 

Gefilterde overzichten

 

Om het overzicht voor u steeds zo inzichtelijk mogelijk te maken, zijn er de extra rubrieken "nog af te handelen bestellingen", "afgehandelde bestellingen" en "retourzendingen". Een overzicht van de overeenkomstige inhoud kunt u separaat opvragen. Overigens zijn deze overzichten qua opbouw gelijk aan het totaaloverzicht.

 

6.7 Details van een bestelling/ retourzending

 

U kunt de details van een bestelling/ retourzending bekijken door in het overzicht op de gewenste positie op de button "bekijk" te klikken.

 

Details van een bestelling

 

In het algemene overzicht ziet u de artikelgegevens van uw bestelling. Hier staan alle artikelen met benaming, artikelnummer, maat en prijs vermeld. In de kolom "status/termijn" kunt u zien, of het artikel uitgeleverd ("goederen verzonden") of misschien ook reeds "uitverkocht" is. Tevens wordt in deze kolom de verwachte levertijd op dat moment aangegeven. Daarbij gaat het om een globale opgave, die afhankelijk van de actuele situatie nog kan wijzigen. Indien een artikel naar u verzonden is, dan wordt het bijbehorende rekeningnummer en de datum van de rekening vermeld. In het algemeen kunt u de bezorging binnen enkele dagen na deze datum verwachten, rekening houdend met de doorlooptijd van de bezorgdienst.Indien u uw e-mailadres aan ons heeft doorgegeven, ontvangt u bovendien een bericht als uw bestelling bij ons de deur uitgaat.

In het onderste gedeelte krijgt u alle verdere informatie betreffende uw bestelling. Informatie omtrent registratiedatum, uw wensen t.a.v. de betaling(bijv. betaalwijze, betaalpauze, waardebonnen etc.), uw wensen t.a.v. de bezorging (bijv. "levering vanaf"- termijn, afwijkend afleveradres, deelzendingen etc.) en het aantal tot dusverre verzonden leveringen van deze bestelling worden hier vermeld.

 

Details van een retourzending

 

Hier ziet u ieder teruggezonden artikel met beschrijving, aantal, artikelnummer, maat en prijs. Eveneens ziet u onder "status", of u de artikelen retour gezonden heeft of dat de zending eventueel als: "ontvangst geweigerd" naar ons teruggekomen is. Verder vindt u hier de de nummers van de waardebonnen, waaronder u de bij-/afboeking ook in het rekeningoverzicht kunt vinden, evenals het bedrag van de waardebon. Met een eventueel benodigde waardebon voor het aandeel in de verzendkosten, is hier geen rekening gehouden. Deze is alleen zichtbaar in het rekeningoverzicht.

Ook bij retourzendingen krijgt u in het onderste deel nog nadere informatie. Naast de ingangsdatum, het aantal ontvangen artikelen en de informatie bij welke rekening de retourzending hoort, vindt u ook nog een opgave hoe het laatste bedrag van de waardebon zich verhoudt tot de waarde van de teruggezonden artikelen. De hier vermelde bijtellingen en afgetrokken bedragen ontstaan bijv. op grond van deelbetalingstoeslagen, toeslagen wegens gebruikmaking van een betaalpauze of verrekende waardebonnen.