Privacyverklaring
"Voor zover hieronder geen andere informatie wordt verstrekt, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens noch wettelijk verplicht, noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht om gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken van gegevens heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als er geen andere informatie wordt verstrekt in de daaropvolgende verwerkingsprocessen.
"Persoonsgegevens" zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 
Server-logbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken.
Bij elk bezoek aan onze website worden door uw internetbrowser gebruiksgegevens naar ons of onze webhostingprovider / IT-dienstverlener verzonden en opgeslagen in logbestanden (zogenaamde server-logbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en tijd van de oproep, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking is gebaseerd op Art. 6, lid 1, lit. f AVG op basis van ons overwegende legitieme belang bij het waarborgen van een storingsvrije werking van onze website en het verbeteren van ons aanbod.

Contact
Verantwoordelijke
Vanderstorm Ventures GmbH & Co. KG
Postbus 110207
10832 Berlijn
Functionaris voor gegevensbescherming
HB E-Commerce Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Kohlgartenstraße 11-13
04315 Leipzig
Tel: 0341 / 96 25 00
Fax: 0341 / 96 25 100
 
Initiatiefnemer neemt contact op met de klant via e-mail
Als u per e-mail op eigen initiatief contact met ons opneemt voor zakelijke doeleinden, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen in de mate die u ons heeft verstrekt. De gegevensverwerking is bedoeld voor de verwerking en beantwoording van uw contactverzoek.
Als het contact betrekking heeft op precontractuele maatregelen (bijvoorbeeld advies bij interesse in aankoop, offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten overeenkomst tussen u en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Art. 6, lid 1, lit. b AVG.
Als het contact om andere redenen plaatsvindt, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Art. 6, lid 1, lit. f AVG op basis van ons overwegende legitieme belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval heeft u het recht om op gronden die voortvloeien uit uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op Art. 6, lid 1, lit. f AVG zijn gebaseerd.
We gebruiken uw e-mailadres alleen voor de verwerking van uw aanvraag. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, tenzij u heeft ingestemd met verdere verwerking en gebruik.
 
Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Bij het gebruik van het contactformulier verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen in de mate die u ons heeft verstrekt. De gegevensverwerking is bedoeld voor contactdoeleinden.
Als het contact betrekking heeft op precontractuele maatregelen (bijvoorbeeld advies bij interesse in aankoop, offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten overeenkomst tussen u en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Art. 6, lid 1, lit. b AVG.
Als het contact om andere redenen plaatsvindt, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Art. 6, lid 1, lit. f AVG op basis van ons overwegende legitieme belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval heeft u het recht om op gronden die voortvloeien uit uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op Art. 6, lid 1, lit. f AVG zijn gebaseerd.
We gebruiken uw e-mailadres alleen voor de verwerking van uw aanvraag. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, tenzij u heeft ingestemd met verdere verwerking en gebruik.
 
Klantaccount
Bij het openen van een klantaccount verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de aangegeven omvang. De gegevensverwerking is bedoeld om uw winkelervaring te verbeteren en de bestelafhandeling te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6, lid 1, lit. a AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw klantaccount wordt vervolgens verwijderd.
 
Verzameling, verwerking en verstrekking van persoonlijke gegevens bij bestellingen
Bij het bestellen verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is voor de uitvoering en afhandeling van uw bestelling en de verwerking van uw vragen. Het verstrekken van de gegevens is vereist voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet verstrekken van gegevens heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6, lid 1, lit. b AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen verzendbedrijven en dropshipping-aanbieders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor bestelafhandeling en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden we ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht beperkt zich tot een minimum.
 
Beschikbaarheidsmelding
We bieden op onze website de service van voorraadmelding. Als een artikel niet beschikbaar is in de door u gewenste maat of kleur, heeft u de mogelijkheid om uw e-mailadres in te voeren en door ons per e-mail op de hoogte te worden gebracht van de beschikbaarheid, mits u hiermee heeft ingestemd. U ontvangt slechts één keer een melding wanneer het artikel beschikbaar is. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6, lid 1, lit. a AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde bij ons intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw e-mailadres wordt vervolgens uit de distributielijst verwijderd.

Trusted Shops Trustbadge
Om ons Trusted Shops-keurmerk te tonen en Trusted Shops-lidmaatschap aan te bieden aan kopers na een bestelling, is het Trusted Shops Trustbadge op deze website geïntegreerd. Dit dient ter behartiging van onze overwegende legitieme belangen bij optimale marketing van ons aanbod op basis van een belangenafweging overeenkomstig Art. 6, lid 1, lit. f AVG. Het Trustbadge en de geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.
Bij het oproepen van het Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat onder andere uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, overgedragen gegevenshoeveelheid en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch overschreven. Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven, voor zover u na het plaatsen van een bestelling hebt besloten Trusted Shops-producten te gebruiken of u al hebt geregistreerd voor het gebruik. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens voor het verzenden van postreclame
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens (naam, adres) die we hebben ontvangen in het kader van de verkoop van goederen of diensten om u postreclame te sturen, tenzij u hier bezwaar tegen heeft gemaakt. Het verstrekken van deze gegevens is vereist voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet verstrekken van deze gegevens heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. 
De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6, lid 1, lit. f DSGVO op basis van ons overwegende legitieme belang bij direct marketing. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw adresgegevens. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar vindt u in het impressum.
 
Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres, onafhankelijk van de contractuele afhandeling, uitsluitend voor eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van nieuwsbrieven, als u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6, lid 1, lit. a AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking. U kunt dit doen door op elk gewenst moment de nieuwsbrief af te melden via de link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt vervolgens uit de distributielijst verwijderd.
Uw gegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing als onderdeel van gegevensverwerking in opdracht. Er wordt geen verdere doorgifte aan andere derden gedaan.
 
Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van direct marketing
Wij gebruiken uw e-mailadres, dat wij hebben verkregen in het kader van de verkoop van goederen of diensten, voor het elektronisch verzenden van reclame voor eigen goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met de goederen of diensten die u al bij ons heeft gekocht, tenzij u hier bezwaar tegen heeft gemaakt. Het verstrekken van het e-mailadres is vereist voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet verstrekken van het e-mailadres heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6, lid 1, lit. f AVG op basis van ons overwegende legitieme belang bij direct marketing. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar vindt u in het impressum. U kunt ook de daarvoor bestemde link in de reclame-e-mail gebruiken. Er ontstaan geen andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven.

Postreclame en klantenanalyses
Om aanbiedingen van ons bedrijf met betrekking tot nieuwe trends, persoonlijke productaanbevelingen, kortingen, acties en informatie over het bedrijf te kunnen presenteren, verwerken we uw gegevens. We verwerken de volgende gegevens voor onze eigen marketingdoeleinden en soms ook voor marketingdoeleinden van derden op basis van legitiem belang voor postreclame: naam, voornaam, adres. Als de gegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden van derden, gebeurt dit volgens de zogenaamde 'lettershop-procedure'. Dit betekent dat we op geen enkel moment gegevens doorgeven aan derden, tenzij zij als gegevensverwerkers namens ons optreden en gegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met en binnen het kader van de gegevensverwerkingsovereenkomst, op basis van onze instructies.
Als we de gegevens rechtstreeks hebben verzameld en voor onze eigen marketingdoeleinden verwerken, geven we de gegevens rechtstreeks door aan AZ direct GmbH Gütersloh. We sturen de gegevens naar AZ direct GmbH Gütersloh voor onze eigen marketingdoeleinden en soms ook voor marketingdoeleinden van derden volgens de 'lettershop-procedure'. Door de lettershop-procedure wordt gegarandeerd dat de gegevens niet rechtstreeks aan derden worden doorgegeven, maar aan een lettershop, met wie we een opdracht voor gegevensverwerking hebben op basis van Artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en die uitsluitend gegevens mag verwerken op basis van onze instructies. Dit zorgt voor gegevensbeveiliging en waarborgt dat u altijd zelf kunt beslissen wie uw gegevens ontvangt. Reclamemateriaal dat u van derde bedrijven ontvangt waarop wij als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van gegevensbescherming worden genoemd, zijn aanbevelingen van onze kant die voor u aantrekkelijk zouden kunnen zijn. Deze bedrijven hebben, zoals eerder beschreven, op geen enkel moment uw gegevens van ons ontvangen. Deze bedrijven verkrijgen uw gegevens alleen als u bij hen bestelt, daar rechtstreeks reclamemateriaal aanvraagt of anderszins rechtstreeks contact met deze bedrijven opneemt.
De wettelijke basis voor de bovengenoemde gegevensverwerking is het gerechtvaardigde belang volgens Artikel 6, lid 1, onderdeel f van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang is het onderhouden van klantrelaties, het aantrekken van nieuwe productgroepen en diensten van onze merken voor onze klanten, het aantrekken van nieuwe klanten, het reactiveren van oude klanten en het persoonlijk aanbieden van op maat gemaakte aanbiedingen aan onze klanten. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor deze doeleinden. De contactgegevens voor het uitoefenen van dit bezwaar vindt u in het colofon.
 
Doorgifte van het e-mailadres aan vervoerders om informatie over de verzendstatus te verstrekken
In het kader van de verwerking van het contract geven wij uw e-mailadres door aan het transportbedrijf, mits u hier uitdrukkelijk mee hebt ingestemd tijdens het bestelproces. De doorgifte dient om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6, lid 1, lit. a AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door dit aan ons of aan het transportbedrijf mee te delen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Gebruik van PayPal
Alle transacties via PayPal vallen onder de PayPal-privacyverklaring.
Deze vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Gegevensverzameling en -verwerking bij kredietwaardigheidscontrole
Als we vooruitbetalingen doen, bijvoorbeeld bij betaling op rekening of via automatische incasso, behouden we ons het recht voor om indien nodig een kredietwaardigheidsinformatie te verkrijgen op basis van wiskundig-statistische methoden met gebruikmaking van CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München. Hiervoor zenden we de persoonsgegevens die nodig zijn voor een kredietwaardigheidscontrole naar hen en gebruiken we de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling om een weloverwogen beslissing te nemen over de totstandbrenging, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (score-waarden) bevatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden, waarbij onder andere adresgegevens worden meegenomen. Uw rechtmatige belangen worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in aanmerking genomen. De gegevensverwerking dient het doel van een kredietwaardigheidscontrole voor het aangaan van een overeenkomst. De verwerking is gebaseerd op Artikel 6, lid 1, onderdeel f van de AVG, vanwege ons overwegende gerechtvaardigde belang bij het beschermen tegen wanbetaling als we vooruitbetalingen doen. U heeft het recht om op grond van redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Artikel 6, lid 1, onderdeel f van de AVG door contact met ons op te nemen. Het verstrekken van gegevens is vereist voor het sluiten van de overeenkomst met de door u gekozen betaalmethode. Het niet verstrekken van de gegevens heeft tot gevolg dat de overeenkomst niet kan worden gesloten met de door u gekozen betaalmethode.
 
Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een unieke reeks tekens die de browser bij een volgend bezoek aan de website kan identificeren.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te kiezen, kunt u worden geïnformeerd voordat cookies worden ingesteld en individueel beslissen over acceptatie, evenals het opslaan van cookies en het voorkomen van de overdracht van de opgeslagen gegevens. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. We willen u er echter op wijzen dat u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Via de volgende links kunt u informatie vinden over hoe u cookies kunt beheren (inclusief uitschakelen) in de belangrijkste browsers:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-en-websitegegevens-in- en uitschakelen
Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 
Technisch noodzakelijke cookies
"Tenzij in het privacybeleid hieronder anders wordt aangegeven, gebruiken we alleen deze technisch noodzakelijke cookies om onze diensten gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs na het wisselen van pagina's, en u services aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het nodig dat de browser na het wisselen van pagina's opnieuw wordt herkend.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 25, lid 2, van de Telemediawet (TTDSG). De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG, vanwege ons overwegend legitiem belang bij het waarborgen van de optimale functionaliteit van de website, evenals een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op u van toepassing zijn om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie."

Gebruik van Usercentrics
Op onze website maken we gebruik van het Consent Management Tool Usercentrics van Usercentrics GmbH (Rosenthal 4, 80331 München; "Usercentrics").
Dit tool stelt u in staat toestemming te geven voor gegevensverwerking op de website, met name voor het plaatsen van cookies, en gebruik te maken van uw recht om eerder gegeven toestemmingen in te trekken. De gegevensverwerking heeft tot doel vereiste toestemmingen voor gegevensverwerking te verkrijgen, vast te leggen en te documenteren, en zo te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hierbij kunnen cookies worden gebruikt. Onder andere kunnen de volgende informatie en gegevens worden verzameld en aan Usercentrics worden verstrekt: datum en tijdstip van het bezoek aan de pagina, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, geanonimiseerd IP-adres, opt-in- en opt-out-gegevens.
Usercentrics maakt gebruik van het Google Cloud Platform van Google Ireland Limited, waardoor uw gegevens mogelijk naar de Verenigde Staten worden overgedragen. Voor de Verenigde Staten is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van standaardcontractbepalingen als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, raadpleegbaar op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
De gegevensverwerking gebeurt om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van Artikel 6, lid 1, onderdeel c van de AVG.
Het bewijs van intrekking van een eerder gegeven toestemming wordt gedurende drie jaar bewaard.
Meer informatie over gegevensbescherming bij Usercentrics vindt u op: https://usercentrics.com/privacy-policy/
U kunt uw cookie-instellingen op elk moment wijzigen via deze link: Cookie-instellingen

Gebruik van Google Analytics
Op onze website maken we gebruik van de webanalyse-service Google Analytics van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
De gegevensverwerking heeft tot doel deze website en de bezoekers ervan te analyseren, evenals voor marketing- en reclamedoeleinden. Google zal namens de beheerder van deze website de verzamelde informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteiten op te stellen en andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van onze website. Hierbij kunnen onder andere de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijdstip van uw bezoek aan de pagina, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, bezochte pagina's, verwijzende URL (de website vanwaar u onze website heeft bezocht), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat uw browser via Google Analytics verzendt, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, browseropslag en pixeltellers die een analyse van uw websitegebruik mogelijk maken. De informatie die door deze technologieën over uw gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt doorgaans naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Voor de Verenigde Staten is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van standaardcontractbepalingen als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, raadpleegbaar op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, persoonlijke accounts, gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.
Op deze website is IP-anonimisering ingeschakeld. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op basis van § 25, lid 1, zin 1 TTDSG in samenhang met Artikel 6, lid 1, onderdeel a van de AVG. De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Artikel 6, lid 1, onderdeel a van de AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html en op https://www.google.de/intl/de/policies/ alsook op https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Gebruik van econda
Op onze website maken we gebruik van de analyse-tool van econda GmbH (Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe; "econda").
De gegevensverwerking heeft tot doel de website aan te passen en te optimaliseren op basis van de behoeften. Daarvoor worden geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen met behulp van econda-oplossingen en technologieën, en worden gebruikersprofielen gemaakt met behulp van pseudoniemen. Om dit te bereiken, kunnen cookies worden gebruikt om de herkenning van een internetbrowser mogelijk te maken. Gebruikersprofielen worden echter niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker gekoppeld aan gegevens over de drager van het pseudoniem. In het bijzonder worden IP-adressen direct na ontvangst onherkenbaar gemaakt, zodat een koppeling van gebruikersprofielen aan IP-adressen niet mogelijk is.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op basis van § 25, lid 1, zin 1 TTDSG in samenhang met Artikel 6, lid 1, onderdeel a van de AVG. De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Artikel 6, lid 1, onderdeel a van de AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

Gebruik van Endereco
Op onze website bieden we u de mogelijkheid om bepaalde invoervelden in de adresformulieren van onze webshop in realtime te controleren op invoerfouten. Hierdoor worden problemen bij de levering van de door u bestelde producten door verkeerde informatie vermeden. Bovendien willen we ervoor zorgen dat uw contactgegevens geldig zijn voor het verzenden van informatie over uw bestelling of voor eventuele noodzakelijke vragen. Voor het leveren van deze functies gebruiken we de dienstverlener Endereco, Balthasar-Neumann-Straße 4b, 97236 Randersacker. De dienstverlener verwerkt de gegevens uitsluitend volgens onze instructies. De rechtsgrond voor de overdracht, verwerking en tijdelijke opslag van gegevens bij de dienstverlener is Artikel 6, lid 1, onderdeel b van de AVG, omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of voor het nemen van precontractuele maatregelen dat sommige van de door u in het invoerveld ingevoerde gegevens op juistheid worden gecontroleerd. De volgende gegevens worden verwerkt door de dienstverlener: adres (land, plaats, postcode, straat, eventueel huisnummer), e-mailadres.
De gegevens worden afzonderlijk verwerkt door de dienstverlener en niet samengevoegd. De aanvragen worden door de dienstverlener verwijderd zodra de status van de ingevoerde gegevens is vastgesteld en de opslag in de webshop is voltooid, maar uiterlijk na 30 dagen.

Gebruik van Webtrekk
Om statistische gegevens over het gebruik van onze online aanbiedingen te verzamelen en ons aanbod dienovereenkomstig te verbeteren, worden bezoeken aan onze website voor marketing- en optimalisatiedoeleinden gepseudonimiseerd geëvalueerd. We gebruiken hiervoor de technologie van Webtrekk GmbH Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlijn, Duitsland, als onderaannemer in opdracht. Hierdoor worden automatisch gegevens verzameld en opgeslagen. Er worden ook pseudonieme gebruikersprofielen gemaakt. Webtrekk gebruikt deze profielen om rapporten te genereren over de activiteiten van gebruikers en om andere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van onze online aanbiedingen.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op basis van § 25, lid 1, zin 1 TTDSG in samenhang met Artikel 6, lid 1, onderdeel a van de AVG. De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Artikel 6, lid 1, onderdeel a van de AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking.
Bij elke toegang tot onze website worden informatie verzameld en geëvalueerd die door uw browser wordt verzonden. Dit gebeurt met behulp van een pixel die op elke pagina is ingebed, en/of via JavaScript en cookies. De volgende informatie wordt verzameld en verwerkt:
Naam van het opgehaalde bestand, tijdstempel
Gebruikt besturingssysteem
Apparaatidentificatie
Informatie (type/versie) over de gebruikte browser
Scherm-/browservensterresolutie en kleurdiepte
Browsertaal
Referrer URL (de eerder bezochte pagina)
IP-adres
Kliks
Java aan/uit
Cookies aan/uit
Plug-ins
Eventueel informatie over uw winkelwagentje (bijvoorbeeld het aantal producten of de gebruikte valuta)
Eventueel gepseudonimiseerde gebruikersidentificatie en status van nieuwe klanten
Webtrekk verkort het IP-adres onmiddellijk na ontvangst en gebruikt het alleen in onze opdracht voor sessieherkenning en geolokalisatie. Het ingekorte IP-adres laat geen conclusies toe over u als bezoeker van onze online aanbiedingen. Bij gebruik van Webtrekk worden de volgende cookies ingesteld met een levensduur als volgt:
Sessiecookie (voor sessieherkenning, levensduur: één sessie, d.w.z. tot het sluiten van de browser)
Langdurige cookies (voor gepseudonimiseerde herkenning van terugkerende bezoekers: 12 maanden)
Opt-out-cookie (bij bezwaar tegen tracking: 12 maanden)
Als u niet akkoord gaat met de opslag en evaluatie van de analysedata van uw bezoek, kunt u bezwaar maken door op de volgende link te klikken: Ik wil worden uitgesloten van tracking door Webtrekk!
Hierdoor wordt in uw browser een zogenaamde opt-out-cookie geplaatst. Dit zorgt ervoor dat de dienst geen webanalyse-cookies instelt en geen sessiegegevens verzamelt. Houd er rekening mee dat als u uw cookies verwijdert, ook de opt-out-cookie wordt verwijderd en mogelijk opnieuw moet worden geactiveerd.
De geldende privacyvoorwaarden van Webtrekk zijn te vinden op https://www.webtrekk.com/de/warum-webtrekk/datenschutz.

Adality Retargeting
Deze website maakt gebruik van de realTargeting-technologie van adality GmbH, Neumarkter Str. 22, 81673 München ("adality") voor de optimalisatie van online- en offline impulsroutes (retargeting). Wanneer u onze website gebruikt, wordt er door adality een cookie op uw eindapparaat geplaatst. Het om technische redenen doorgegeven IP-adres of MAC-adres van uw computer wordt daarbij verwijderd door adality voordat de hierboven genoemde informatie wordt doorgegeven, zodat adality u niet kan identificeren. Adality maakt gebruik van Amazon Web Services Inc. als verwerker voor de opslag van de cookie-ID. Dit kan ertoe leiden dat de hierboven genoemde gegevens worden doorgegeven aan een land dat niet dezelfde normen voor gegevensbescherming garandeert als de Europese Unie. In dit geval zorgt adality ervoor dat de dienstverleners contractueel of op andere wijze een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming garanderen. U heeft het recht om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen in overeenstemming met artikel 46 van de AVG. U kunt graag een kopie van deze waarborgen opvragen bij adality.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op basis van § 25, lid 1, zin 1 TTDSG in samenhang met Artikel 6, lid 1, onderdeel a van de AVG. De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Artikel 6, lid 1, onderdeel a van de AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking. Het adality-cookie wordt automatisch verwijderd na één jaar.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw toegangsgegevens voor gepersonaliseerde online- en offline reclamedoeleinden door op de volgende link te klikken: http://adality.de/konsumenten#optout

Zoektechnologie "doofinder, boosting on site search"
Om ons websitebezoek aantrekkelijker te maken en u snellere en betere zoekresultaten te bieden, maken we gebruik van de zoektechnologie DooFinder. Dit dient om ons gerechtvaardigd belang bij een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod te behouden, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
De exploitant van de technologie is DooFinder S.L., Madrid 28037, Rufino González 23 bis, 1º 1, Spanje. Om de zoekfunctie van DooFinder te gebruiken, moet uw gebruikte browser verbinding maken met de servers van DooFinder. Hierdoor wordt DooFinder op de hoogte gesteld dat onze website is bezocht via uw IP-adres.
Meer informatie over de DooFinder-zoektechnologie is te vinden op https://www.doofinder.com/de/ en in het privacybeleid: https://www.doofinder.com/de/privacy-policy

Gebruik van de Facebook Pixel
We maken gebruik van de Remarketing-functie "Custom Audiences" van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, "Facebook").
Meta Platforms Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens en het doorgeven van deze gegevens aan Facebook bij het inschakelen van de dienst. Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectieve verantwoordelijkheden worden uiteengezet. De overeenkomst is te vinden op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Wij zijn met name verantwoordelijk voor het nakomen van de informatieplichten krachtens de artikelen 13 en 14 van de AVG, voor de naleving van de beveiligingsvoorschriften van artikel 32 van de AVG met betrekking tot de juiste technische implementatie en configuratie van de dienst, en voor de naleving van de verplichtingen krachtens de artikelen 33 en 34 van de AVG, voor zover een schending van de bescherming van persoonsgegevens betrekking heeft op onze verplichtingen krachtens de overeenkomst inzake de gezamenlijke verwerking. Meta Platforms Ireland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen krachtens de artikelen 15 - 20 van de AVG, voor de naleving van de beveiligingsvoorschriften van artikel 32 van de AVG met betrekking tot de veiligheid van de dienst en voor de naleving van de verplichtingen krachtens de artikelen 33 en 34 van de AVG, voor zover een schending van de bescherming van persoonsgegevens betrekking heeft op de verplichtingen van Meta Platforms Ireland krachtens de overeenkomst inzake de gezamenlijke verwerking.
Het doel van de toepassing is om websitebezoekers gericht aan te spreken met op interesses gebaseerde advertenties in het sociale netwerk Facebook. Hiervoor is de Remarketing-tag van Facebook op de website geïmplementeerd. Deze tag legt directe verbinding met de servers van Facebook wanneer de website wordt bezocht. Hierdoor wordt aan de server van Facebook doorgegeven welke van onze pagina's u hebt bezocht. Facebook koppelt deze informatie aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Als u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties te zien. Uw gegevens kunnen mogelijk worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Voor de Verenigde Staten is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar. De gegevensoverdracht is onder andere gebaseerd op de standaardcontractuele clausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals te raadplegen op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op uw toestemming op grond van § 25, lid 1, TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, sub a van de AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, sub a van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming vóór de intrekking.
Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en opties voor het beschermen van uw privacy zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Gebruik van Google Ads Conversion Tracking
We maken gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en in dit kader van conversietracking (beoordeling van bezoekacties). De Google Conversion Tracking is een analytische dienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Google).
Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor conversietracking op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonlijke gegevens en dienen daarom niet voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij zien dat u op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Elke klant van Google Ads krijgt een ander cookie. Het is dus niet mogelijk dat cookies via de websites van klanten van Ads kunnen worden gevolgd.
De informatie die wordt verkregen met behulp van het conversiecookie dient om conversiestatistieken op te stellen. Hierdoor weten we hoeveel gebruikers in totaal op een van onze advertenties hebben geklikt en naar een pagina zijn doorgestuurd die is voorzien van een conversietrackingtag. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar servers van Google LLC in de Verenigde Staten. Voor de Verenigde Staten is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie beschikbaar. De gegevensoverdracht is onder andere gebaseerd op de standaardcontractuele clausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adscontrollerterms/.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op uw toestemming op grond van § 25, lid 1, TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, sub a van de AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, sub a van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming vóór de intrekking.
Meer gedetailleerde informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op: https://www.google.de/policies/privacy/

Gebruik van de Remarketing- of "Soortgelijke doelgroepen" functie van Google Inc.
We gebruiken op onze website de Remarketing- of "Soortgelijke doelgroepen" functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Google).
De toepassing dient voor de analyse van het gebruikersgedrag en de interesses van bezoekers. Om de analyse van het gebruik van de website uit te voeren, wat de basis vormt voor het maken van op interesse gebaseerde advertenties, maakt Google gebruik van cookies. De bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website worden via de cookies geregistreerd. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u daarna een andere website bezoekt in het Google Display Netwerk, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiedeelgebieden.
Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan de servers van Google LLC in de Verenigde Staten. Voor de Verenigde Staten is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie beschikbaar. De gegevensoverdracht is onder andere gebaseerd op de standaardcontractuele clausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op uw toestemming op grond van § 25, lid 1, TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, sub a van de AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, sub a van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming vóór de intrekking.
Meer informatie over Google Remarketing en het bijbehorende privacybeleid is te vinden op: https://www.google.com/privacy/ads/

Gebruik van Criteo
We maken op onze website gebruik van de technologie "Criteo" van de aanbieder Criteo SA (32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk).
Met behulp van cookie-tekstbestanden worden gegevens over het surfgedrag van websitebezoekers verzameld, opgeslagen en geanalyseerd in gepseudonimiseerde vorm. Criteo analyseert het surfgedrag van websitebezoekers met behulp van een algoritme en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen weergeven als gepersonaliseerde advertentiebanners op andere websites (zogenaamde publishers). De verzamelde gegevens kunnen niet worden gebruikt voor de persoonlijke identificatie van websitebezoekers. Er is geen ander gebruik of doorgeven van de verzamelde gegevens aan derden.
Alle bovengenoemde verwerkingen, met name het plaatsen van cookies voor het
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op uw toestemming op grond van § 25, lid 1, TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, sub a van de AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, sub a van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming vóór de intrekking. Om de gegevensverzameling en de creatie van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen permanent voor de toekomst te weigeren, kunt u alternatief de zogenaamde Opt-Out Cookie downloaden: Criteo Uitschrijving https://www.criteo.com/de/privacy
Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming vindt u in het privacybeleid van Criteo op https://www.criteo.com/de/privacy

Gebruik van het Awin Partnerprogramma
We maken gebruik van het partnerprogramma "Awin" van AWIN AG (Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn; "Awin").
Wanneer u op een advertentie klikt die is voorzien van een partnerlink, plaatst Awin een cookie voor conversietracking op uw computer. Deze cookies hebben tot doel om de juiste afrekening binnen het kader van het partnerprogramma mogelijk te maken door het succes van een reclamemiddel te meten. De cookies zorgen ervoor dat wordt herkend dat u op de advertentie heeft geklikt en dat de herkomst van de bestelling bij de adverteerder kan worden getraceerd. Bovendien maakt Awin gebruik van zogenaamd Fingerprinting. Hierdoor kan het apparaat dat u gebruikt worden herkend. Onder andere kan Awin herkennen dat de partnerlink op deze website is geklikt of bekeken. Awin verzamelt onder andere uw transactiegegevens (zoals orderwaarde, producttype, distributiekanaal, gebruik van een kortingsbon) en uw gebruikersnaam in de vorm van een individuele reeks getallen, zodat uw identiteit niet herkenbaar is, maar informatie bevat over specifieke gebruikersacties en het gebruikte eindapparaat van de gebruiker.
Uw gegevens kunnen eventueel worden overgedragen naar derde landen zoals de Verenigde Staten. Voor de Verenigde Staten is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie beschikbaar. De gegevensoverdracht is onder andere gebaseerd op de standaardcontractuele clausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals te raadplegen op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f van de AVG, vanwege ons gerechtvaardigd belang bij het meten van het succes van partnerreclame en de daarmee gepaard gaande correcte afrekening van commissies in het kader van het partnerprogramma. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
U kunt meer gedetailleerde informatie vinden over het gebruik van gegevens door Awin in hun privacyverklaring op https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung.


Gebruik van Google reCAPTCHA
Op onze website maken we gebruik van de dienst reCAPTCHA van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Het doel van deze dienst is om onderscheid te maken tussen menselijke invoer en geautomatiseerde, machinale verwerking. Uw invoer wordt hiervoor naar Google verzonden en daar verder gebruikt. Daarnaast worden het IP-adres en eventuele andere gegevens die door Google nodig zijn voor de reCAPTCHA-dienst ook naar Google verzonden. Deze gegevens worden verwerkt binnen de Europese Unie en mogelijk ook naar servers van Google LLC in de Verenigde Staten verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht is onder andere gebaseerd op standaard contractuele bepalingen als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze zijn beschikbaar op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op basis van § 25, lid 1, zin 1 TTDSG in samenhang met Artikel 6, lid 1, sub a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Artikel 6, lid 1, sub a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming vóór de intrekking.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende privacyverklaring vindt u hier: 
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy.

Gebruik van Cloudflare
Op onze website maken we gebruik van het Content Delivery Network Cloudflare CDN van Cloudflare Inc. (101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten; "Cloudflare"). Dit is een wereldwijd netwerk van servers in verschillende datacenters waarmee onze webserver verbinding maakt en waardoor bepaalde inhoud van onze website wordt geleverd.
De gegevensverwerking heeft tot doel de laadtijden van onze website te optimaliseren en ons aanbod daardoor gebruiksvriendelijker te maken. Hierbij kunnen onder andere de volgende gegevens worden verzameld: IP-adres, systeemconfiguratiegegevens, informatie over het verkeer van en naar klantwebsites (zogenaamde serverlogbestanden).
Uw gegevens kunnen eventueel worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht is onder andere gebaseerd op standaard contractuele bepalingen als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze zijn beschikbaar op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op basis van § 25, lid 1, zin 1 TTDSG in samenhang met Artikel 6, lid 1, sub a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Artikel 6, lid 1, sub a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming vóór de intrekking.
Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Cloudflare vindt u hier:
 https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/.

Gebruik van Google Maps
Op onze website gebruiken we de functie voor het insluiten van Google Maps-kaarten van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, "Google"). Deze functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Bij het openen van pagina's waarin Google Maps-kaarten zijn ingesloten, worden ook gegevens van bezoekers van de websites verzameld, verwerkt en gebruikt door Google.
Uw gegevens kunnen eventueel ook naar de Verenigde Staten worden overgedragen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht is onder andere gebaseerd op standaard contractuele bepalingen als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze zijn beschikbaar op:
 https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op basis van § 25, lid 1, zin 1 TTDSG in samenhang met Artikel 6, lid 1, sub a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Artikel 6, lid 1, sub a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming vóór de intrekking.
Meer informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens door Google vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/privacypolicy.html. In het privacycentrum van Google heeft u ook de mogelijkheid om uw instellingen te wijzigen, zodat u de door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen.

Gebruik van YouTube
Op onze website gebruiken we de functie voor het insluiten van YouTube-video's van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "YouTube"). YouTube is een dochteronderneming van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; "Google").
De functie toont video's die zijn geüpload naar YouTube in een iFrame op de website. De "Uitgebreide privacymodus" is ingeschakeld. Hierdoor worden geen gegevens over de bezoekers van de website opgeslagen door YouTube. Pas wanneer u een video bekijkt, worden gegevens naar YouTube verzonden en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen eventueel worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht is onder andere gebaseerd op standaard contractuele bepalingen als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze zijn beschikbaar op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op basis van § 25, lid 1, zin 1 TTDSG in samenhang met Artikel 6, lid 1, sub a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Artikel 6, lid 1, sub a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming vóór de intrekking.
Meer informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens door YouTube en Google, evenals uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de privacyverklaring van YouTube: https://www.youtube.com/t/privacy.

Rechten van de betrokkene en bewaartermijn

Bewaartermijn
Na de volledige afhandeling van het contract worden de gegevens aanvankelijk bewaard gedurende de garantieperiode en daarna, rekening houdend met wettelijke bewaartermijnen, met name fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens verwijderd na het verstrijken van de termijn, tenzij u heeft ingestemd met verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene
U heeft, indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, de volgende rechten op grond van de AVG, Artikel 15 tot 20: het recht op informatie, het recht op rectificatie, het recht op verwijdering, het recht op beperking van verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Daarnaast heeft u op grond van Artikel 21, lid 1 van de AVG het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die zijn gebaseerd op Artikel 6, lid 1, sub f van de AVG, evenals tegen verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.

Klachtrecht bij de toezichthoudende autoriteit
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op grond van Artikel 77 van de AVG als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is.
U kunt onder andere een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor ons, die u kunt bereiken via de volgende contactgegevens:
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstr. 219
10969 Berlijn
Tel: 030 13889-0
Fax: 030 2155050

Recht van bezwaar
Indien de verwerking van persoonsgegevens in deze vermeldingen is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang volgens Artikel 6, lid 1, sub f van de AVG, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Na het indienen van bezwaar wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Na ontvangst van uw bezwaar beëindigen wij de verwerking van de betreffende gegevens voor direct marketingdoeleinden.